I-SUR JÄSENHAKULOMAKE

Etunimi:

Sukunimi:

Hetu (vakutusta varten):


Osoite: 

Sposti:  

Puhelin:

Alle 18-v hakijan holhoojan sähköpostiosoite:

Valitse jäsenlaji:

 

Annan Itä-Savon Urheiluratsastajat ry:lle luvan lähettää jäsenpostia sähköpostiini:

Lisätietoja tai viesti seuralle: